Ceník

Orientační ceník společnosti Geodézie Náchod s.r.o.

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH. Pro stanovení aktuální nabídky nás prosím kontaktujte e-mailem posta@geodezienachod.cz.
Zhotovení geometrického plánu

PoložkaVýkonMJCena v Kč
01Vyhotovení GP pro vyznačení stavby, přístavby budovy 100 m2500 - 5500
02Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení vodního díla 100m3000 - 6500
03Vyhotovení GP pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemků PK) 100m4500 - 9000
04Vyhotovení GP pro vymezení věcného břemene 100m2000 - 5000
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

NahoruVytyčení hranice pozemku

PoložkaVýkonMJCena v Kč
01Vytyčení hranice pozemku do 100m hranice 100m3000 - 9500
02Stabilizace lomového bodu hranice mezníkem s plastovou hlavou 1 bod250
03Stabilizace lomového bodu hranice kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou o 20 mm 50
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

NahoruMapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy (polohopis a výškopis)

PoložkaVýkonCena v Kč
01Mapový podklad pro projekt-polohopis, výškopis a popis
  • zastavěné území
  • zalesněné / křovinaté území
  • výškově velmi členitý terén
5000 - 10000
02Mapový podklad pro projekt-polohopis,výškopis a popis
  • částečně zastavěné území
  • částečně zalesněné / křovinaté území
  • výškově členitý terén
2750 - 5500
03Mapový podklad pro projekt- polohopis,výškopis
  • nezastavěné území
  • nezalesněné území
  • přehledný rovnoměrný terén
1650 - 3300
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

NahoruVytyčení stavby nebo terénní úpravy

PoložkaVýkonCena v Kč
01Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu 350
02Podrobné vytyčení povr. objektu - bod vždy 10 150 - 300
03Zajišťovací body na lavičkách bez výšky 200
Zajišťovací body na lavičkách s výškou 250
04Určení výškových bodů stavby 550
05Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace 200
06Vytyčení polohy rodinného domu (MJ 1 stavba, 4 rohy stavby, 1 výškový fix) 3500
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

NahoruGeodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy

PoložkaVýkonCena v Kč
01Měření a dokumentace trasy inženýrské sítě 1750 - 4500
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

NahoruVýkon oceněný hodinovou sazbou

PoložkaVýkonCena v Kč
01Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra 650
02Výkon zeměměřického inženýra 600
03Výkon zeměměřického technika 400
Poznámka: Hodinovými sazbami je možno sjednat ocenění při podmínkách zeměměřické činnosti podstatně odlišných od položek ceníku.
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují DPH.

Nahoru


© 2020 www.geodezienachod.cz